Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Kompanija
 

Više od 30 godina aktivnosti u stalnom porastu, dovelo je vlasnike kompanije da posluju u naprednjim sektorima projektovanja i izgradnje električnih sistema, telefonskih sistema, računarskih veza i bezbednosti od neovlašćenog ulaska.

Sa godišnjim prometom od 6 miliona evra GR je među najvažnijim kompanijama sektora u Italiji.

Sredstva prilagođena bilo kojoj vrsti intervencije i specijalizovana radna snaga, podržana od strane efikasne I kvalifikovane poslovne organizacije kompanije, kao što je nedavno dokazao sertifikat ISO 9002 (2000 god.), omogućavaju kompaniji da zadovolji sve potrebe klijenata.

Prema tom cilju, da bi pratili savremene potrebe, nedavno smo proširili naše usluge takođe i na instalaciju video konferencije u realnom vremenu, visokog kvaliteta sistemima automatizacije putem tehnologije Konnex.

Pored toga, pažnja na trendovima tržišta energetike i zahtevima nekih Zemalja su spojeni u ozbiljne studije izvodljivosti u izgradnju elektrana na solarnu energiju i biomasu.

GI-DI ENGINEERING DOO je preduzeće koje je osnovano 2007.godine u Srbiji i bavi se ugradnjom elektroinstalacija u industriji visokog kvaliteta i dobre strukture na celoj teritoriji Srbije koristeći iskustvo i tehnologiju matične firme iz Italije.