Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
 
Motorne klipnjače
 
GR300
GR301
GR400
GR401
GR600
GR601
Podzemni motori
Elektro-mehanički aktuator sa ručkom
Oprema
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Motorne klipnjače
 
Motori sa patentiranim sistemom Screw Lock
 
GR300
Elektro-mehanički aktuator za krilne kapije. Patentirani SLS sistem napravljen u potpunosti od aluminijuma.
GR301
Elektro-mehanički aktuator za krilne kapije. Napravljen od aluminijuma i ojačane vlakne.
   
   
GR400
Elektro-mehanički aktuator za krilne kapije. Patentirani system SLS napravljen u potpunosti od aluminijuma.
GR401
Elektro-mehanički aktuator za krilne kapije. Napravljen od aluminijuma i ojačane vlakne.
   
   
GR600
Elektro-mehanički aktuator za krilne kapije. Patentirani sistem SLS napravljen u potpunosti od aluminijuma.
GR601
Elektro-mehanički aktuator za krilne kapije. Napravljen od aluminijuma i ojačane vlakne.