Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
 
Motorne klipnjače
Podzemni motor
 
GR2
Elektro-mehanički aktuator sa ručkom
Oprema
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Podzemni motor
 
GR2
Podzemni elektro-aktuator za krilne kapije. Tip za levo i desno krilo, za kapije do 3.5m.