Usluge
Industrijske električne instalacije
Električna instalacija za domaćinstvo
Alternativni izvori energije
Solarni sistemi
Biomasa
Automatizacija u kućama i zgradama
Mrežni prenos podataka
Video konferencije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Biomasa
 
Еlektrično postrojenje u službi centrale samoproizvodnje električne energije koje funkcioniše uz palmino ulje. 
  • Snaga 10.0 Мegavata
  • Transformator na lift od 6000 do 15000 Volti