Usluge
Industrijske električne instalacije
Transformatorske kabine
Izgradnja distributivnih sistema razvodnim linijama
Nisko naponski ormani
Distributivni ormani
Ormani sa kontrolnim panelima mašina
Sistemi za osvetljenje
Električne instalacije napojnih jedinica i osvetljenje za sajmove
Električna instalacija za domaćinstvo
Alternativni izvori energije
Automatizacija u kućama i zgradama
Mrežni prenos podataka
Video konferencije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Industrijske električne instalacije
 
Maksimalna bezbednost. Maksimalna efikasnost. Maksimalna ušteda.
 
Transformatorske kabine
Realizujemo kabine za distribuciju i tranformaciju u MT za napone od 15, 24 i 36 kV za energetske potrebe svih vrsta.
Izgradnja distributivnih sistema razvodnim linijama
Izgradnja kanala distributivnih sistema razvodnim linijama bilo koje snage, tip instalacije je veoma fleksibilan.
   
   
Nisko naponski ormani
Realizujemo Glavne nisko naponske razvodne ormane za bilo koju vrstu indutriskih kompleksa i uslužnih sektora.
Distributivni ormani
Mi proizvodimo ormane za distribuciju električne energije za različite vrste postrojenja koristeći samo vodeće marke na tržištu.
   
   
Ormani sa kontrolnim panelima mašina
Proizvodimo kontrolne panele uključujući i korišćenje PLC-a za bilo koju vrstu primene, od jednostavne kontrole krana do kompleksnijih sistema.
Sistemi za osvetljenje
Instalacije za rasvetu za sve potrebe industrijskih postrojenja.
   
   
Električne instalacije napojnih jedinica i osvetljenje za sajmove
Realizujemo instalacije napojnih jedinica i osvetljenja za štandove.