Usluge
Industrijske električne instalacije
Transformatorske kabine
Izgradnja distributivnih sistema razvodnim linijama
Nisko naponski ormani
Distributivni ormani
Ormani sa kontrolnim panelima mašina
Sistemi za osvetljenje
Električne instalacije napojnih jedinica i osvetljenje za sajmove
Električna instalacija za domaćinstvo
Alternativni izvori energije
Automatizacija u kućama i zgradama
Mrežni prenos podataka
Video konferencije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Transformatorske kabine
 
Realizujemo kabine za distribuciju i transformaciju u M.T. za napone od 15, 24 i 36 kV kV za energetske potrebe svih vrsta, od kompanija za preradu čelika do uslužnih kompanija.