Usluge
Industrijske električne instalacije
Transformatorske kabine
Izgradnja distributivnih sistema razvodnim linijama
Nisko naponski ormani
Distributivni ormani
Ormani sa kontrolnim panelima mašina
Sistemi za osvetljenje
Električne instalacije napojnih jedinica i osvetljenje za sajmove
Električna instalacija za domaćinstvo
Alternativni izvori energije
Automatizacija u kućama i zgradama
Mrežni prenos podataka
Video konferencije
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Ormani sa kontrolnim panelima mašina
 
Proizvodimo ormane sa kontrolnim panelima mašina, uključujući i korišćenje PLC-a za bilo koju vrstu primene, od jednostavne kontrole krana do kompleksnijih sistema doziranja hemikalija i prerade metala sa preciznošću do hiljaditog dela milimetra.