Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
 
Kontrolne table za krilne kapije
Kontrolne table za klizne kapije
Daljinski upravljači
Fotoćelije
Trepćuća svetla
Antene
Prijemnici
Prekidači sa ključevima / tastature
Detektori metalnih predmeta
Ivičnjaci za bezbednost
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Detektori metalnih predmeta
 
H1
Automatski detektor metalnih predmeta. Na raspolaganju sa 24 ili 220V napajanjem.
- H1/220 - 220V
- H1/24 - 24V