Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
 
Kontrolne table za krilne kapije
Kontrolne table za klizne kapije
Daljinski upravljači
Fotoćelije
Trepćuća svetla
Antene
Prijemnici
Prekidači sa ključevima / tastature
Detektori metalnih predmeta
Ivičnjaci za bezbednost
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Prijemnici
 
R/2L - 2-o kanalni prijemnik
- Dva kanala   Superheterodinski radio   prijemnik, Molek priključak,   samo-učenje kodovi   trasmitters (64 mak) i dve   logike rada.
- Kompatibilan sa serija K   jedinicama
- Napajanje: 24VAC ili 12Vcc - 45 mA mak.

R/2ECAL - 2-o kanalni spoljni prijemnik
- R/2ECAL je spoljni   Superheterodinski Dual   Channel prijemnik koji   automatski uparivanje   predajnika kodova   (maksimalno 64) i dve opcije   operativnih logike.
- Sa spoljne kutije i šraf u   antenu.
- Kompatibilan sa serija K   jedinicama
- Napajanje: 24V AC ili 12V   KZ - 45 mA maksimalno