Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
 
Kontrolne table za krilne kapije
Kontrolne table za klizne kapije
Daljinski upravljači
Fotoćelije
Trepćuća svetla
Antene
Prijemnici
Prekidači sa ključevima / tastature
Detektori metalnih predmeta
Ivičnjaci za bezbednost
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Trepćuća svetla
 
L/6A - 220V sa 12 sijalica
- Trepćuće svetlo sa zidnim   nosačem
- L/6A - 220V sijalica
- L/7A - 12V sijalica

L/6 - 220V sa 1 sijalicomTrepćuće svetlo sa montiranje na zid nosač i elektronske kartice za treperi.
   
   
L/1A - 220V sa 12 ili 24 sijalice
-
Trepćuće svetlo na   raspolaganju sa 12 ili 24   220V sijalica.
- L/1A - 220V
- L/3A - 24V
- L/4A - 12V
L/1 - 220V sa 12 ili 24 sijalice
-
Trepćuće svetlo sa   montiranje na zid nosač i   elektronske kartice za   treperi.
- L/1 - 220V
- L/3 - 24V
- L/4 - 12V