Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
 
Kontrolne table za krilne kapije
Kontrolne table za klizne kapije
Daljinski upravljači
Fotoćelije
Trepćuća svetla
Antene
Prijemnici
Prekidači sa ključevima / tastature
Detektori metalnih predmeta
Ivičnjaci za bezbednost
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Ivičnjaci za bezbednost
 
CS/2K
2m pre assebled bezbednosni ivičnjaci.
Osetljive ivice CS/2K je sastavljen sa gumenim profilom sa elastičnim prekidač uređaj smanjenje uticaja veći od 30mm, i aluminijumskih profila koji fiksni na kolonu ili kapiju služi kao podrška za ekstrudirane gume.