Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
 
Kontrolne table za krilne kapije
Kontrolne table za klizne kapije
Daljinski upravljači
Fotoćelije
Trepćuća svetla
Antene
Prijemnici
Prekidači sa ključevima / tastature
Detektori metalnih predmeta
Ivičnjaci za bezbednost
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Prekidači sa ključevima / tastature
 
S/6
2-o kanalni zidni prekidač (NC / NO) sa otvaranjem dokaz sistemom
P/6
- Multifunkcionalna tastaturu   koja funkcioniše sa radio   talasima na 433 MHz
- Bez električne veze
- Tastatura se može koristiti   sa različitim aplikacijama,   uključujući:
   1. Uključivanje alarmni       sistemi i isključivanje;
   2. Operativni vrata i / ili       kapije;
   3. Operativni razne       automatizovane opreme       kao što su svetla,       baštenska prskalice, itd
   4. Napajanje: 2 litijumske       baterije
   5. Kompatibilan sa       kontrolnom jedinicom       serije K