Bilten Rezervisana oblast
Proizvodi
Motori za krilne kapije
Motori za klizne kapije
Rampe
Motori za garaže
Motori za industrijska vrata
Prateća oprema za kapije
 
Kontrolne table za krilne kapije
Kontrolne table za klizne kapije
Daljinski upravljači
Fotoćelije
Trepćuća svetla
Antene
Prijemnici
Prekidači sa ključevima / tastature
Detektori metalnih predmeta
Ivičnjaci za bezbednost
Bilten
 
Rezervisana oblast
 
 
Fotoćelije
 
F/6
- Modulisan infracrveni   spoljnih fotoćelija sa   nominalnim niz 15m
- Indikator statusa i   poravnanja
- Dual bezbednost relej

F/7
Modulisan infracrveni spoljnih fotoćelija sa nominalnim niz 8m
   
   

F/9
Modulisan infracrveni spoljnih fotoćelija sa nominalnim niz 25m